Image module

På Lekreativ älskar vi med att arbeta med processer och över tid med våra kunder. Men vi vet att ibland vill man börja med snabb inspiration och i andra tillfällen så har man ett annat event där man vill ha en timme eller två av inspiration, men har inte tid att djupdyka och öva. Därför håller vi också föreläsningar som är kortare än en halvdag. Alla våra kunskaper som vi är ute och gör uppdrag på kan vi bryta ned till korta upplägg om så önskas. Här är några exempel på de föreläsningar som är mest vanligt att vi får bokade i format mellan 45 minuter och en och en halv timme.

Social arbetsmiljö

Hur du skapar en underbar arbetsplats

Hur man skapar en härlig arbetsmiljö och stärker både gruppen och dig själv! Du får verktyg från hur man kan jobba med synliga och osynliga regler, så att det ger rätt resultat, till hur man bygger en kreativ och produktiv atmosfär där uppsägningar, sjukskrivningar och arbetstid minskar, men resultatet förbättras. Avslutningsvis får alla knepen vad man kan gör själv för att måndagen ska vara en av veckans bästa dagar.

Lugn!

Hur att undvika stress men bjuda in flow

För att hantera stress är det bästa vi kan fokusera på hur vi hanterar vårt lugn. Från tekniker för när det är stressigt, till hur man undviker att det blir det. Föreläsningen förankrar arbetsrättsligt i Arbetsmiljölagen och AFS 2015:4 OSA

Gamification ur ett spel och lekperspektiv

Hur du jobbar med spelifikation och lekifikation och får det att fungera

Hur kan du ta gamification och använda det inte bara för att ge poäng när medarbetare gör saker utan som ett verktyg för att skapa tillit och kreativitet. Vi utgår från ett speltekniskt perspektiv och bryter ned mekanismerna i spelification, sedan tittar vi på hur ordet game även kan betyda lek och hur och varför man vill leka på jobbet. Den som är med får verktyg från hur man kan jobba med synliga och osynliga regler så att det ger rätt resultat, till hur man bygger en kreativ och produktiv atmosfär där uppsägningar, sjukskrivningar och arbetstid minskar, men resultatet förbättras.

Framgångsrecept

Jobba med ditt personliga varumärke för att nå framgång och glädje

En föreläsning som handlar om personlig framgång och att nå omöjliga mål tillsammans. I grunden så pratar vi hur man får ett framgångsrikt klimat kring varje person. Hur du jobbar med ditt varumärke och hur trevligheten hjälper dig på lång sikt. Från första intryck till långa relationer och hur man får affärer att ge ringar på vattnet. Du får knep för att göra dåliga dagar till bra, varför du ska fira måndagen och speltekniker som får förhandlingar att kännas som något mycket trevligare än förhandlingar.

Företagandets fotosyntes

Hur man bygger hållbara företag

Att gå från ensam till många, ställer massa krav på en affärsidé. Vi hjälper till att planera och svarar på frågor för dig som drömmer om att ditt företaget ska växa till en stor succé. Du får koll på vanliga fallgropar organisatoriskt finns det för för olika storlekar på företag på resan från 0 till 100 anställda och uppåt. Vi lär dig basen för hur du gör avtal, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd till verktyg istället för hinder för din verksamhet. Och vi berättar hur du ska bygga en produktiv företagskultur där alla vill stanna lagom länge.