Image module

De flesta utbildningar vi håller är företagsanpassade uppdrag där vi justerar innehåller efter era behov. Här finns rubriker på våra mest populära paket.

 

Stresscoach chef – finns även som öppen utbildning

Kunskaper både i arbetsmiljölag och arbetssätt för dig som är chef
Vi har tagit fram Stresscoach chef med de bästa bitarna ur utbildningen för licensierade stresscoacher, kombinerat med både arbetsrätt och ledarskap. Allt för att du som chef ska bli trygg i din roll och få verktyg som kan hjälpa både dig själv och din personal.
Som Stresscoach chef får du unik kunskapsbredd, där du både har förståelse för vad som händer i kroppen vid stress och hur du guidar dina medarbetare till att reducera sin faktiska och sin upplevda stress.
Läs mer om kursen på stresscoachen.nu

Stress – hur hanterar vi det

Hur ni bygger en kultur som hanterar stress och motverkar stressrelaterade problem
Stress kan vara något bra och en faktor som får en att göra mer. Det kan vara det stimulerande som får folk att älska att gå till jobbet. Det kan också vara det som får medarbetare sjukskrivna.
Vi hjälper er att jobba med balansen hos er. Att ta fram verktyg för både chefer och medarbetare och speciellt att träna både på att stressa och att släppa stressen.

Inkludering

Om alla är med så kommer alla egenskaper nyttjas
Största vinsten med att jobba med inkludering är att maximera produktiviteten och att skapa kreativa miljöer. Sedan är det också på många sätt ett krav att du gör det också, du behåller personal och minskar risken för sjukskrivningar.
Vi varvar teori med praktik och övningar och avslutar gärna med en inkluderande firmafest.

Kris

Är du redo om något händer är du också mer redo när inget händer
Kriser får människor att växa, men vi vill inte behöva ha en riktig kris för det. Vi vill också vara redo om det värsta händer. Krisplanerna är ofta dokument som ligger och bara tas fram för sent. Företagshälsovården är fantastiska i dessa lägen, men ni kan också tjäna på att stärka er själva.
Efter en kortare instruktion, kommer ni få pröva en känsla av kris. Efter det har vi bra förutsättningar för att hjälpa er med hur er krishanteringsplan borde se ut och en bra grund för att prata om vilka ni som personer blir när saker händer.

Belöning eller löning den 25:e?

Hur man går från ett lönesystem till en kultur där det känns som en belöning att få jobba
Anpassat efter hur ert avtal ser ut och er löneprocess är idag hjälper vi er att hitta hur det ska se ut för att det ska fungera bäst för er. Alla är med och tränar på hur dialogen går till i både lönesamtal, utvecklingssamtal och hur man pratar om vad man vill göra fram över.
När ni är klara kommer alla kunna fira sin nya lön för de kommer känna att det är en belöning, istället för en ny siffra på ett lönebesked.

Kul på jobbet

Varför gamification ska ses mer som lekifikation än spelifikation
Hur kan du ta gamification och använda det inte bara för att ge poäng när medarbetare gör saker utan som ett verktyg för att skapa tillit och kreativitet. Vi spelar spel och leker samtidigt som vi berättar varför vi gör det och vad man tjänar men även riskerar på olika val av övningar och system. Även om vi har skoj, så har vi mer ordentligt med teori så att ni vet varför ni ska ha kul på jobbet.

Konflikter

Hur du använder sociala strukturer för att undvika konflikter
Istället för att starta med konflikthantering börjar vi med hur ni ska hitta era konflikter och jobba med att minimera dem. Sedan övar vi på att ta hand om de konflikter som man inte lyckas undvika. Vi tränar tekniker för konflikthantering och hur att jobba förebyggande mot konflikter.
När vi är klara har ni uttalat både de regler ni haft och inte tänkt på och de förhållningssätt ni vill ha.

Rör inte mitt skrivbord

Jobba med personalen inför och under en övergång till aktivitetsbaserat kontor
Att flytta från egna platser till en aktivitetsbaserad lösning kan vara något underbart, ändå är det många som har svårt att finna sig i det. Mycket av det går att förebygga och träna på. Nya förhållningssätt behöver tas fram, men mest handlar det om att stärka tilliten hos gruppen och lyfta fram fördelarna, plus att hjälpa alla att varje morgon i ett aktivitetsbaserat kontor fundera ”vad ska jag göra idag”, istället för ”var vill jag sitta idag”.

Rätt mental träning

Alla kan lyckas med mental träning, bara vi vet vad vi kan träna och vem som ska träna det
Bara idrottsstjärnor som lyckas berättar om sin mentala träning, medan det finns många mer som också tränat mentalt med aldrig lyckats i alla fall. Det innebär inte att all mental träning är bortkastad, bara att man behöver titta på vad som fungerar och för vem det fungerar. Vi kommer bland annat ge er verktyg att öva er på kreativitet, fokusering och att motarbeta stress.

Employer branding på distans

Hur stärker man firmakänslan för de som sällan ses
Konsulter, resande säljare, globala verksamheter, alla dessa tjänar på att ha en bra vi-känsla, men de har en extra utmaning i hur att bygga den. Vi hjälper er med ett helhetsgrepp från att titta på vad er personal vill att ni står för, vad ledningen tror ni står för och varför ni ska stå för just det, till att ni har en bild där alla vet vad ni står för och vill skryta om det.

Träningsläger i säljteknik

Inte en till standardutbildning i sälj
10.000 timmar är det svårt att ha tränat i sälj när man börjar som säljare och även den mest rutinerade kan slipa sin teknik, men teorierna kan hållas lätt och enkla. Vi tränar på olika kundtyper, olika säljsituationer från mingel och mässa till förhandlingsteknik med storkunder. Vi gör det ännu roligare att sälja och du kommer att bli en bättre säljare, även om du kanske inte får ett nytt talarmanus.

Ett lyckat event

Koncept för mässor och event
När vi står på mässa saknar vi helhetsbilden av upplevelsen och hur alla kunder ska vara nyfikna och hitta rätt saker för just dem att vara nyfikna på. Därför har vi tagit fram en metod för att skräddarsy upplevelser oavsett om det är en fackmässa, ett sportevent eller något annat där ni vill ha en helhet som även inkluderar besökaren.

Alternative reality game (ARG)

Förstärk ett event eller ett produktsläpp med en händelse
ARG, att skapa en upplevelse som förstärker det ni vill ha fram tydligare och på flera sätt. Det kan också vara frågan om att ni vill att era kunder ska känna extra mycket, eller att det ska skapa en snackis och locka till en mediaeffekt.